گروه پایه چهارم ابتدایی بروجرد
 
قالب وبلاگ

همیت و ضرورت طرح :
اگر حاصل دوره ی تحصیلات مدرسه ای ، تنها انتقال پاره ای از مفاهیم به ذهن دانش آموزان باشد ،( سواد به معنی سنتی ) با فراموش شدن آن مفاهیم ، حاصل کلیه سال های تحصیل نیز از دست می رود
. به همین سبب ، باید سعی کنیم علاوه بر مفاهیم پایه ، راهی به دانش آموزان نشان دهیم که خودشانبتوانند به دنبال معرفت و دانش مورد نیاز خود بگردند و به یک یادگیرنده ی مادام العمر تبدیل شوند .


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۸/٢۳ ] [ ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ ] [ گروه پایه دوم و چهارم ابتدایی بروجرد ]

بسم الله الرحمن الرحیم

جشنواره  علمی جابر بن حیان            ( پروژه های علمی دانش آموزان دوره ابتدایی )

انتخاب موضوع برای پروژه علمی

چه بسا دانش آموزانی که تصمیم گرفته باشند در یک نمایشگاه علمی شرکت کنند اما مطمئن نیستند که کار را باید از کجا شروع کنند . اولین قدم یعنی شکل دهی یک سوال برای پروژه ، می تواند مهمترین و در عین حال سخت ترین بخش کار باشد .

·     نکتۀ قابل تامّل در اینجا این است که اگر این کار با موضوعات مورد علاقه شما شروع  شود ، اوقاتی توأم با سرگرمی و یادگیری بیشتر خواهید داشت و  با صرف وقت خود برای پروژه احساس خستگی نخواهید کرد . پس از همان ابتدا بهتر است از انتخاب موضوعاتی که مورد علاقۀ شما نیست پرهیز کنید تا پروژۀ علمی برایتان خسته کننده و ملال آور نشود .


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۸/٢۳ ] [ ٩:٥٩ ‎ق.ظ ] [ گروه پایه دوم و چهارم ابتدایی بروجرد ]

چگونه یک پروژه علمی را انجام دهیم

شروع

1- یک دفتر یادداشت تهیه کنید

این دفتر ، دفتر کارنمای پروژه  نامیده می شود . در این دفتر وقایع و اتفاقات مربوط به پروژه را یادداشت خواهید کرد . دفترکارنما مسیر حرکت شما را ازآغاز تا پایان  نشان می دهد ( موضوعی که به ویژه برای بازدید کنندگان از پروژه شما اهمیت دارد).

  یادداشت کردن را از زمانی آغاز کنید که  جستجوی موضوع  پروژه را شروع می کنید .  

اتفاقات را به صورت روزانه یادداشت کنید و هر مطلبی را که وارد دفتر می کنید تاریخ گذاری نموده و بنویسید که چه قدر وقت صرف آن کرده اید .نتایج آزمایشات ، فهرست  مواد مورد استفاده ، یادداشت های مربوط به تحقیق زمینه ای و مشخصات منابع مورد استفاده را به دقت در آن ثبت کنید .هر مشکلی را که در جریان کار با آن مواجه می شوید یادداشت کنید .

راه حل هایی را که برای غلبه بر مشکلات به کار گرفته اید یادداشت کنید

 

در صورت نیاز از مراحل مختلف پروژه خود عکس بگیرید تا بتوانید یک گزارش تصویری از تلاش هایتان را به دیگران نشان دهید .( اختیاری )َ


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۸/٢٠ ] [ ٩:٥٩ ‎ق.ظ ] [ گروه پایه دوم و چهارم ابتدایی بروجرد ]

نام و نام خانوادگی :                       آزمون  جغرافیا   چهارم                  مستمر آبان ماه                       

1-کدام دانش  به ما در شناخت محیط زندگی خود و دیگران کمک می کند ؟

الف) علوم                 ب) تاریخ               ج ) جغرافیا             د)  مدنی

 

2-کدام یک از وسایل زیر مانند یک توپ است   ؟     

  الف )  نقشه          ب) کره  جغرافیا          ج) عکس        د) فیلم               

 

3-مرکز استان فارس کدام شهر است  ؟

  الف) اصفهان    ب) بوشهر     ج )  شیراز    د) یاسوج                   

 

4- کدام قسمت را  در عکس نمی توان دید  ؟

الف)  رودخا نه    ب )  دریا     ج)  لهجه ی مردم    د)  نوع لباس مردم

 

در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.

5-مرکز هر استان را نام ببرید  ؟

اصفهان (              )       کردستان (                  )

  آذربایجان شرقی  (               )  بیرجند (               )

6-ما به کمک دانش .................................. محیط خود را می شناسیم .

7- هر جسمی که مانند توپ باشد ، ............................ می گویند.

8- هر شهر مرکز کدام استان است ؟

بندرعباس (               )   گرگان (                )

 اراک (               )  شهر کرد (                   )    

 

به سؤالات پاسخ مناسب بدهید .

9-وسایل یادگیری جغرافیا را نام ببرید؟( پنج وسیله نام ببرید )

10- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند ؟

11- نام استان و مرکز استان محل زندگی خود را نام ببرید .

12-دانش جغرافیا چگونه دانشی است؟

 

 

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۸/۱٧ ] [ ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ ] [ گروه پایه دوم و چهارم ابتدایی بروجرد ]

نام و نام خانوادگی :                   آزمون تاریخ و مدنی  چهارم           مستمر آبان ماه                            

1-مهمترین مشکل انسان های اولیه چه بود؟

الف) بی سوادی        ب) نداشتن خانه          ج ) یافتن غذا             د)  ابزار سنگ

 

2- خانواده چگونه تشکیل می شود ؟

الف) با تولد فرزند    ب ) با ازدواج زن و مرد     ج) با وجود پدر بزرگ و مادر بزرگ        د) با شادی و نشاط

 

3-ابزار انسان های اولیه از چه بود ؟  

    الف) آهن                 ب) چوب                  ج ) سنگ                د) شیشه                 

 

4- با شروع به ............................... انسان مجبور شد یک جا ساکن شود.

 

5-  انسان با کشت دانه هایی مانند .............. و .............. کشاورزی را آغاز کرد.

 

6- در دوره شکار وظیفه زنان ، ...........................و ..................................... بود.

 

7- فرزندان در خانواده با ..................... و ............................ آشنا می شوند؟

 

8- خداوند به انسان چه نعمت هایی داده که جانوران نداده است ؟

 

9-  امروزه ما چگونه می فهمیم که زندگی و ابزار انسان اولیه چگونه بوده است ؟

 

10- چگونه افراد خانواده زیاد می شود؟

 

11- وجود فرزندان چه تأثیری در زندگی خانواده دارد؟

 

12- وظیفه پدر و مادر در مقابل فرزندان چیست ؟

 

13- به چه خانواده هایی پر جمعیت می گویند؟

 

14- زنان در شهر در کجا کار می کنند؟  ( سه مورد نام ببرید)                                      

 

15- نظم یعنی چه ؟

 

16-  خانواده های پر جمعیت ممکن است دچار چه مشکلاتی شوند ؟ سه مورد بنویسید.

 

17- چه کارهایی مخصوص جمعه ا ست؟

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۸/۱٧ ] [ ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ ] [ گروه پایه دوم و چهارم ابتدایی بروجرد ]
 

نام و نام خانوادگی :                                          آزمون  بنویسیم  چهارم                          

الف ) صحیح ترین پاسخ را انتخاب نمایید.

1- کدام کلمه با " ستان " کلمه جدید ی نمی سازد ؟    ا لف) بهار     ب) بیمار      ج )  چای   د)   گل

2-کدام کلمه  به معنی " کنج" است  ؟            الف ) پرکار        ب)  سریع         ج) روش         د)  گوشه

3-  به کدام کلمه نمی توان  تر اضافه کرد ؟     الف) بزرگ          ب) زیبا         ج) سفید          د) شب  

4-  کدام کلمه برای شب صفت مناسبی است؟     الف)   آفتابی       ب) تاریک     ج)  تناور     د)  وسیع

5- کدام کلمه با بقیه هم خانواده نیست ؟      الف)  صلح     ب)   صالح      ج)  مصلحت      حوصله

ب) در جای خالی کلمه مناسب بنویسید

6- درختان با برگ های ................... و ...................... ایستاده بودند.

7- مخالف کلمات را بنویسید.  تند(                          )           سیراب (                            )

8- در جمله روبرو منادا را مشخص کنید .   سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

9- کلمه های داده شده را به صور ت جمع بنویسید .

فکر(                       )     طفل (                           )         ولی(                    )

10- شکل گفتاری هر کلمه را بنویسید.  هندوانه (                              )     دهان (                          )

11- برای هر کلمه یک هم خانواده بنویسید.

شاعر (                     )     صلح (                          )        معروف(                         )

12- شکل نوشتاری هر کلمه را بنویسید.   خونه (                     )    می رم (                     )

13-  کلمه های روبرو را به ترتیب الفبایی بنویسید .

عضو – بهره – شمع – میز – کودک – دبستا ن

14- کدام کلمه با دیگران فرق دارد ؟  فردوسی – سعدی – ابن سینا – حافظ

15- با کلمه های داخل کمانک یک ضرب المثل بنویسید .(کوه – آدم )

16- مخالف کلمه ها را بنویسیدو با آن یک جمله بنویسید.

کهنه # (              ) ............................................................................................................................................................

زشت # (              ) ............................................................................................................................................................

سیراب #(              ) ............................................................................................................................................................

17- با کلمه " خانواده " یک جمله پرسشی و پاسخ آن را بنویسید.

...................................................................................................................................................................................

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۸/۱٧ ] [ ٩:٥٩ ‎ق.ظ ] [ گروه پایه دوم و چهارم ابتدایی بروجرد ]

انتظارات درس های هدیه های آسمان پایه چهارم

فعالیت عملی (  نقاشی – رنگ آمیزی – نوشتن متن – شرکت در مراسم )

درک مفاهیم ( به کار بردن جملات صحیح – پاسخ گویی به سوالات ) 

درس یک : ابراز عقیده – خلاصه گویی قصه – بیان خاطره – بحث گروهی – نقاشی  - تحقیق – ارائه گزارش – بیان نعمت خداوند.

درس دو : تکمیل داستان – گفت و گو در باره ی موضوع

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۸/۱٥ ] [ ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ ] [ گروه پایه دوم و چهارم ابتدایی بروجرد ]

با کمک آموزش الکترونیک و وسایل کمک آموزشی

[ ۱۳٩۱/۸/۱٠ ] [ ٤:٤۸ ‎ب.ظ ] [ گروه پایه دوم و چهارم ابتدایی بروجرد ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

با سلام و صلوات به آقا امام زمان عج و سلامتی کلیه همکاران عزیز فرهنگی عناوینی که در این وبلا گ مشاهده می کنید اندوخته های سالها تجربه می باشد
موضوعات وب
RSS Feed

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان