گروه پایه چهارم ابتدایی بروجرد
 
قالب وبلاگ

 

 1- برای شناخت محیط اطراف خود کدام دانش را باید مطالعه کرد؟  الف)تاریخ     ب) جغرافیا       ج)ریاضی       د)علوم تجربی

 2- جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟  الف) محیط خود را می شناسیم                 ب) محیط های دیگر را می شناسیم 

 ج) از زندگی مردم دیگر آگاه می شویم                د) شناخت محیط خود و دیگر مردمان و آشنایی با زندگی دیگر سرزمین ها     

 3- کدام وسیله در یاد گیری جغرافیا کمک کمتری به ما می کند؟   الف) رادیو       ب) رایانه       ج) کره جغرافیا        د) نقشه

 4- مرکز استان گیلان و کردستان به ترتیب کدامند؟ 

الف)  اصفهان و سنندج            ب) بوشهر و رشت               ج) رشت و سنندج                  د) سنندج و ساری

 5- کدام وسیله یاد گیری جغرافیا شبیه به توپ است ؟   الف)  رایانه        ب) عکس         ج) کره جغرافیا           د) نقشه


  الف) راهنمای نقشه              ب) عکس              ج) کره جغرافیا             د) نقشه        

 7- در راهنمای نقشه چه چیز نوشته نمی شود ؟   الف) معنی رنگ       ب) رود خانه      ج) پلاک منزل       د) ارتفاع سرزمین

 8- برای استفاده از نقشه اول به کدام قسمت آن  نگاه کرد؟  الف) بالای       ب) راهنمای       ج) رنگ ها      د)   جهت ها

 9- در راهنمای نقشه چه چیز را نشان می دهند؟  الف) معنی رنگ ها و علائم نقشه        ب) کوه ها و رود ها       

 ج) دریاها و جلگه ها           د) معنی رنگ ها و علائم ، کوه ها و دریاها و دریاچه ها و رود ها و جلگه ها      

 10- کدام جهت فرعی است ؟  الف) جنوب            ب)  شرق             ج)   شمال            د)   شمال شرقی  

11- بین جنوب و مغرب کدام سمت قرار دارد؟   الف) جنوب غربی      ب) جنوب شرقی        ج) شمال غربی       د) شمال شرقی  

 12- بالا ترین و پایین ترین نقطه زمین به ترتیب کدامند؟

  الف) قطب شمال و قله             ب) قطب جنوب و قله             ج) قله               د) قطب شمال و قطب جنوب   

 13- به کمک کدام وسیله می توان جهت های اصلی و فرعی را تشخیص داد؟

 الف)قطب نما           ب) کره جغرافیا            ج)  قطب نما               د)   نقشه       

 14- بالا ترین نقطه کوه را چه می گویند؟   الف) دشت            ب) قله           ج) کوهپایه             د)  قطب 

15- به کوه هایی که مانند زنجیر به هم متصل هستند، چه می گویند؟  الف)  دشت      ب) کوهپایه       ج) کوهستان     د) کویر 

16- پستی و بلندی زمین را چه می گویند ؟   الف) جلگه           ب) دشت              ج) کوهستان          د) ناهمواری

 17- رنگ سبز در نقشه نشانه ی چیست؟   الف) جلگه            ب) دشت               ج) کوهستان         د) ناهمواری

 18- رنگ قهوه ای کم رنگ و قهوه ای پر رنگ به ترتیب  نشانه ی چیست ؟                                                                               الف) جلگه و  دشت       ب) کویر و کوهستان        ج) کوهپایه و کوه های بسیار بلند         د)  کوهستان و دشت

 19- رنگ نشانه ی چیست ؟ الف) جلگه           ب) دشت            ج) کوهپایه       د)  کوه های بسیار بلند       

  20- رنگ آبی در نقشه نشانه چیست ؟  الف) دریا        ب) دریاچه       ج) رود         د) رود ، دریا و دریاچه 

 

 21-  رشته کوه شمال ایران چه نام دارد؟  الف) البرز           ب) دماوند             ج) زاگرس         د) زرد کوه

 22- رشته کوه غربی ایران چه نام دارد؟  الف) البرز        ب) دماوند        ج) زاگرس       د) زرد کوه

 23- بلندترین قله رشته کوه البرز  چه نام دارد؟   الف)  دنا         ب) دماوند         ج) زرد کوه        د) سبلان 

24- دو قله بلند زاگرس چه نام دارند؟ الف) دنا و زرد کوه     ب) دماوند و زرد کوه     ج) زرد کوه و سبلان     د) سهند و سبلان 

25- به زمین های پایین کوه چه می گویند؟   الف) دشت         ب) کوهپایه          ج) کویر          د) قله

 26- به زمین های هموار و صاف چه می گویند؟ الف) دشت         ب) کوهپایه          ج) کویر          د) قله

 27- دو دشت بزرگ ایران را کدامند؟       الف) دشت کویر و دشت لوت       ب) جلگه خوزستان و دشت کویر    

  ج) جلگه گیلان و جلگه مازندران            د) سبلان و سهند 

 28- در کدام قسمت جمعیت بیشتر زندگی می کنند ؟  الف) دشت         ب) کوهپایه          ج) کویر          د) قله

 29- از ذوب شدن برف کوه ها کدام یک بوجود می آید؟  الف) جویبار     ب) رود خانه      ج) جلگه         د) کوهپایه

 30- از به هم پیوستن کدام ها رود بوجود می آید ؟   الف) جویبار     ب) رود خانه      ج) جلگه         د) کوهپایه

 31- گل و لایی که رود ها با خود می برند، چه نامیده می شود؟ الف) جویبار     ب) رود خانه      ج) جلگه         د) کوهپایه

 32- کدام یک از این استان ها  جلگه ندارد ؟  الف) گرگان       ب) گیلان        ج) مازندران          د) مرکزی  

 33- کدام یک از عوامل موثر در آب و هوا نیست ؟   الف) مقدار باران       ب) مدت گرما      ج) وجود دریا       د)  تعداد جمعیت

 34- کدام یک از نواحی آب و هوایی ایران نیست؟ الف) کوهستانی         ب) گرم و خشک      ج) معتدل خزری     د) معتدل کویری 

 35- کدام ناحیه مقدار باران زیادی دارد ؟ الف) کوهستانی         ب) گرم و خشک      ج) معتدل خزری           د) معتدل کویری 

 36- علت رونق کشاورزی در کنار دریای مازندران کدام است؟  الف) وجود باران فراوان      ب) وجود خاک حاصل خیز 

 

 ج) به علت وجود جنگل های سر سبز               د) خاک حاصلخیز  و باران فراوان و هوای معتدل

 37- چرا ناحیه کوهستانی سردترین ناحیه آب و هوایی ایران است؟     الف) کوتاه بودن دوره گرما ، بارش برف و باران فراوان            ب ) به علت وجود جنگل های سرسبز             ج) به علت ریزش برف زیاد             د)  به علت بارش باران فراوان

 38- شغل اصلی عشایر ومردم  کوچ نشین چیست ؟          الف) باغ داری                      ب) دامداری و کشاورزی                                                                   ج) کشاورزی                             د) دامپروری

 39- ییلاق یعنی چه ؟          الف) جاهای پست و کم ارتفاع                    ب) جاهای بلند و کوهستانی                                                ج) سردسیر و کم ارتفاع داخلی                                       د) سردسیر و جاهای کوهستانی 

 40- قشلاق یعنی چه ؟     الف) جاهای پست و کم ارتفاع                    ب) جاهای بلند و کوهستانی                                                  ج) گرمسیر  و کم ارتفاع داخلی                                       د) گرمسیر  و جاهای کوهستانی   

 

 41- در کدام ناحیه در بیابانها  بوته ی خار می روید؟  الف) کوهستانی      ب) گرم و خشک       ج) خزری       د) ییلاق

 42- دریای شمال و جنوب ایران به ترتیب کدامند؟   الف) دریای عمان و خلیج فارس               ب) دریای عمان و دریای خزر  

   ج) دریای خزر و دریای عمان            د) دریای خزر در شمال و دریای عمان و خلیج فارس در جنوب

 43- مهمترین صید دریای خزر چیست؟   الف) خاویار              ب) ماهی            د) میگو               د) میگو و ماهی

 44- مهمترین صید دریا ی جنوب چیست؟  ؟   الف) خاویار              ب) ماهی            د) میگو               د) میگو و ماهی

 45- بندر به چه جایی گفته می شود؟              الف) شهری کنار دریا                  ب) محل رفت و آمد کشتی های نفتی                     ج) محل ایستادن کشتی ها                    د) شهری در کنار دریا که محل رفت و آمد کشتی هاست

 46-  دریا چیست ؟  الف) جایی که آب زیاد باشد          ب) جایی که آب لوله کشی باشد        ج) گودال های پر از آب باران است     

 د) گودال های بسیا ر بزرگ روی زمین که پر از آب است .

 47- دو بندر کنار دریا خزر کدامند ؟ 

    الف) بوشهر و ماهشهر              ب) ترکمن و انزلی             ج) ترکمن و ماهشهر           د) ماهشهر و ترکمن

  48- به خشکی هایی که سر از آب بیرون آورده اند، چه می گویند؟

         الف) دریا                      ب) دریاچه                      ج) جزیره                     د) خلیج

 49- دو جزیره مهم در خلیج فارس کدامند ؟

  الف) چابهار و قشم                   ب) چابهار و خارک             ج) کیش و قشم                د)  کیش و چابهار 

 50- شغل بیشتر مردم در بندر چیست؟          الف) بارگیر کشتی                               ب) بار اندازی کشتی     

      ج) محافظت از کالاها و انبارها            د) بارگیری کشتی ، بار اندازی کشتی ها و محافظت از کالاها و انبارها

 51- شور ترین دریاچه داخلی ایران کدام است ؟  الف) ارومیه         ب) بختگان        ج) نمک قم        د) هامون 

 52- کدام رود به دریاچه ارومیه می ریزد ؟  الف) رود گرگان         ب) جاجرود         ج) زاینده رود         د) سیمینه رود 

 53- کدام رود به دریاچه نمک قم می ریزد ؟  الف) رود گرگان         ب) جاجرود         ج) زاینده رود         د) سیمینه رود            

 54- کدام رود به باتلاق گاو خونی می ریزد؟ الف) رود گرگان         ب) جاجرود         ج) زاینده رود         د) سیمینه رود            

 

 55- کدام رود به دریای خزر می ریزد ؟ الف) رود گرگان         ب) جاجرود         ج) زاینده رود         د) سیمینه رود 

 

 57- طولانی ترین رود کشور کدام است؟   الف) رود چالوس     ب) رود کارون       ج) رود گرگان       د) سفید رود

 58- چرا روی رود خانه سد می بندند ؟ الف) برای ذخیره آب      ب) تولید برق      ج) مصرف کشاورزی        د) همه موارد

 59- کمک توربین برای چیست؟  الف) برای ذخیره آب       ب) تولید برق        ج) مصرف کشاورزی          د) حمل ونقل

 60- سد امیر کبیر بر روی کدام رود بسته شده است؟  الف) جاجرود          ب) رود کرج          ج) سفید رود        د) کارون

 61- مهمتری عامل ارتباطی میان شهره و روستاها چیست؟ الف) تلفن         ب) رادیو         ج) راه         د) وسیله نقلیه 

 62- خرید و فروش بین کشورها را چه می گویند؟  الف) بازرگانی          ب) حمل و نقل       ج) صادرات        د) واردات 

63- خرید از کشورهای دیگر را چه می گویند ؟   الف) بازرگانی            ب) حمل و نقل         ج) صادرات          د) واردات

 64- فروش کالا به کشورهای دیگر را چه می گویند؟ الف) بازرگانی          ب) حمل و نقل         ج) صادرات           د) واردات

 65- کدام وسیله حمل و نقل ،سریع ترین است؟ الف) اتومبیل           ب) قطار            ج) کشتی                د) هواپیما 

 66- کدام وسیله حمل و نقل ،ارزان ترین است؟ الف) اتومبیل           ب) قطار            ج) کشتی                د) هواپیما 

 67- کدام وسیله حمل و نقل ،گران ترین است؟ الف) اتومبیل            ب) قطار             ج) کشتی               د) هواپیما 

 68- کدام وسیله حمل و نقل ،آهسته ترین است؟ الف) اتومبیل           ب) قطار             ج) کشتی              د) هواپیما 

 

 69- کدام وسیله حمل و نقل کالا های سبک است؟ الف) اتومبیل          ب) قطار            ج) کشتی              د) هواپیما

 

 70-  کدام وسیله حمل و نقل ،کم خطر ترین است؟ الف) اتومبیل           ب) قطار             ج) کشتی              د) هواپیما 

 

 
   

 

 71- کالایی که از جایی به جای دیگر برده می شود ؟ الف ) بار            ب) بارزگانی            ج) صادرات             د) واردات

 

 72- یکی از مهمترین محل های اتصال راه های زمینی کشور است؟

 

     الف) بندر امام خمینی         ب) بندر عباس                ج) بندر ترکمن               د) تهران 

 

 73-فرودگاه مهم از نظر تعداد پرواز داخلی وخارجی است؟

 الف) فرودگاه امام خمینی            ب) فرودگاه مشهد        ج) فرودگاه مهر آباد            د) فرودگاه مهر آباد و امام خمینی  

 74-فرودگاهی که پروازهای آن  مسافران  داخل و خارج از کشور را جابجا می کند ؟

 الف) فرودگاه داخلی              ب) فرودگاه خارجی                 ج ) فرودگاه بین المللی              د) فرودگاه مهر آباد   

 75-کدام بندر ها در شمال و جنوب کشور با راه آهن به هم متصل هستند؟   الف) بندر امام خمینی و ترکمن و خرمشهر  

 ب) بندر امام خمینی و بندر خرمشهر      ج) بندر امام خمینی و بندر ترکمن        د) بندر ترکمن و بندر خرمشهر  

 76- کدام راه در جابجایی و کالاهای صادراتی و وارداتی نقش مهمی دارد؟

 الف) راه آهن              ب) راه دریایی            ج)    راه زمینی                    د) راه هوایی             

 77-  مهمترین صادرات ایران چیست ؟   الف) پسته          ب) قالی         ج) نفت           د) نفت ، قالی و پسته

 78- کدام بندر از نظر صادرات نفت اهمیت دارد؟    الف) بندر عباس         ب) بوشهر         ج)   چابهار    د) ماهشهر 

             

   

                                                  

 

 

[ ۱۳٩٢/٢/٢ ] [ ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ ] [ گروه پایه دوم و چهارم ابتدایی بروجرد ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

با سلام و صلوات به آقا امام زمان عج و سلامتی کلیه همکاران عزیز فرهنگی عناوینی که در این وبلا گ مشاهده می کنید اندوخته های سالها تجربه می باشد
موضوعات وب
RSS Feed

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان